Kohtla vald - parima pangaga paik.

Ühinemisläbirääkimistega seotud dokumendid asuvad veebilehel http://uusjohvi.weebly.com

Haldusreformi AJAKAVA

Täpsem ülevaade ühinemisplaanidest (seisuga 23.05.2016) (pdf)
Täpsem ülevaade ühinemisplaanidest (seisuga 19.07.2016) (pdf)
Täpsem ülevaade ühinemisplaanidest (seisuga 26.08.2016) (pdf)
Täpsem ülevaade ühinemisplaanidest (seisuga 27.09.2016) (pdf)

Haldusreformi kohta jooksvat infot leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Infokiri SÜGIS 2015
             TALV 2015
             KEVAD 2016
 
            SUVI 2016

Mis muutub pärast ühinemist? Vaata SIIT

Haldusreformi eelnõu läbis Riigikogu teise lugemise
President kuulutas haldusreformi seaduse välja. Vaata lähemalt SIIT Haldusreformi seadus - Välja kuulutanud Vabariigi President 13.06.2016 otsus nr 788 Haldusreformi seadus

Valitsus kiitis heaks edasised sammud haldusreformi valdkonnaseaduste muutmisel

Ühinemiste infopäev Tallinnas 23.09.2016
Ühinemislepingu avalikustamine, kaasamine ja menetlemine
Tallinna infipäeva otseülekanne 23.09.2016

 

Kohtla  vallas viiakse küsitlus läbi 23. ja 24. aprillil 2017. a.

Hea Kohtla valla elanik – OSALE PALUN KÜSITLUSEL!

Vabariigi Valitsus on algatanud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise ja tegi 15.02.2017. a Alajõe vallale, Iisaku vallale, Illuka vallale, Kohtla vallale, Kohtla-Nõmme vallale, Mäetaguse vallale, Toila vallale  ja Tudulinna vallale ettepaneku ühinemiseks.

KOHTLA VALLAS VIIAKSE KÜSITLUS LÄBI 23.-24. APRILLIL 2017. A

Küsitluslehele kantakse küsimus:

«Kas toetate Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila ja Tudulinna valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?» vastusevariantidega «jah» ja «ei».

Küsitluse tulemused on olulised Vabariigi Valitsusele arvamuse esitamisel.

Küsitlus viiakse läbi küsitluspunktis ja elektrooniliselt.

Küsitluspunkt on avatud Järve küla noortekeskuses ( asukoht Järve küla 10, Kohtla vald,  tel 334 1144; 5233912; e-post: kohtlavv@kohtlavv.ee) pühapäeval 23. aprillil 2017 kell 10 – 18 ja esmaspäeval 24. aprillil 2017 kell 10 – 18.

Elektroonilisel küsitlusel saab osaleda pühapäeval 23. aprillil 2017 kell 10 – 22 veebikeskkonnas www.volis.ee

 Valla veebilehele lisatakse link, millele klikates suunatakse Teid hääletuskeskkonda. Ligipääs e-küsitlusele avaneb 23. aprillil 2017 kell 10.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. 

 https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13041                                   

E-häält on võimalik muuta kuni e-küsitluse lõppemiseni:

• elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik;

• küsitluspunktis saab eelnevalt antud e-häält muuta, sellisel juhul tühistab küsitluslehel antud hääl e-hääle.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Kohtla vallas. Elanik võib taotleda küsitluslehe täitmist ka kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel.

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus (kirjalikult või helistades) tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile võimalikult varakult enne küsitluse toimumist või hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval, s.o kuni 24. aprillil 2017. a kella 15.00-ni.

Küsitluspunkti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument