Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla vallavalitsus ootab kuni 31. augustini 2016 lastevanematelt õpilaste bussisõidusoodustuse avaldusi 2016/2017 õppeaastaks.

Avalduses kindlasti märkida toimiv telefoni number ja e-meil !

Avalduse vorm on kättesaadav  Kohtla Vallavalitsuses ja Kohtla valla koduleheküljel www.kohtlavv.ee (SOTSIAAL JA TERVISHOID – Blanketid – Avaldus õpilase sõidusoodustuse taotlemiseks

Avaldus esitada digiallkirjaga aadressile kersti.tammesaar@kohtlavv.ee  VÕI esitada vallavalitsusse paberil allkirjastatult.

Kuukaardi ostutšekid ja sõidupiletid  esitada vallavalitsusele iga järgneva kuu 15-ks kuupäevaks. kersti.tammesaar@kohtlavv.ee Välja makstakse eelneva kuu kuukaardi ja sõidupiletite eest tehtud kulutused.

Tagant järgi eelnevatel kuudel tehtud kulutusi ei kompenseerita!

 

Kohtla valla õpilastele sõidusoodustuste määramise kord

 

Avaldus sõidusoodustuse taotlemiseks