Kohtla vald - parima pangaga paik.

15.10.2016 – 30.04.2019 teostab Kohtla vallas lumetõrjetöid OÜ Estamet

Piirkond nr 1 Saka, Ontika, Valaste külad

Piirkond nr 2 Kaasikaia-Kaasikvälja-Amula-Paate- Kukruse

Piirkond nr 3 Järve küla

Piirkond nr 4  Peeri, Kukruse, Kabelimetsa külad, Täkumetsa külad

Piirkond nr 5 Servaääre, Kohtla, Vitsiku, Roodu külad

Lumetõrje kontakttelefon:  Jelena Graf 5668 3397; Vladimir Graf  5624 9828, Hannes Lumiste 5122652 

Kohtla vallavalitsuse kontaktisik abivallavanem Hillar Raag tel. 58872100

Lumetõrjetööde teostamisel 2016 – 2019 perioodil püüame kinni pidada järgmistest eesmärkidest:

Esimeses järjekorras pööratakse tähelepanu Kohtla valla teeregistris olevate ja avalikuks kasutuseks määratud teede hooldusele.Lumekoristustööd peavad olema teostatud igapäevaselt kella 7.00. Eriolukorras (kestev lumesadu ja tuisk) peavad avalikus kasutuses olevad teed olema läbitavad kella 7:00 kuni 22:00 Kõik teed peavad olema korrastatud hiljemalt 5 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.