Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla Vallavolikogu 12.01.2017 otsuse nr 113 alusel kehtivad 1.märtsist 2017 uued segaolmejäätmete väljaveo hinnad

Hinnakiri