Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla valla noorteinfo

 

Leia meid Facebook`ist: https://www.facebook.com/Kohtlavallanoorteinfo/

 

Kohtla valla noorteinfo leht on loodud eesmärgiga tuua noortele kättesaadavamaks info, mis võiks neid igakülgselt puudutada.

 

Kohtla valla noorteinfo tegevuse põhieesmärk on kaasaegsete meetodite abil:

·       noorte kokku toomine

·       noorte igakülgne kaasamine

·       noorte omaalgatuse toetamine  

 

Selle lehega toimetab noorsootöötaja Relika, kelle missiooniks on noori arendavate tegevuste planeerimise ning noorte igakülgne kaasamine.

"Üksi jõuame kiiremini, koos jõuame kaugemale!"

 

Relika Parkman

noorsootöötaja 

Telefon:+372 53001504

e-post: Relika.Parkman@gmail.com

 

 

Kohtla vald osaleb september 2016 - september 2018 programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine".

 

Ida-Viru keskpiirkonna koostöögruppi kuuluvad Kohtla vald, Jõhvi vald, Toila vald, Kohtla-Järve linn ja Kohtla-Nõmme vald. Koostöögrupi eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

 

 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.