Kohtla vald - parima pangaga paik.

Vallavalitsus ootab 15.maiks Kohtla valla aukodaniku kandidaadi ettepanekuid!

 

Kohtla valla põhimäärus

§ 21. Valla aukodaniku nimetuse andmise alused

(1)Valla aukodaniku nimetus võidakse omistada isikule valla osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal- tervishoiu, majanduse või muus valdkonnas.

(2)Valla aukodaniku nimetus antakse korraga ühele isikule. Aukodaniku nimetuse võib omistada ka postuumselt.

(3)Valla aukodaniku nimetuse andmiseks ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

(4)Kirjalik ettepanek esitatakse volikogule ja see peab sisaldama:

1) kandidaadi täisnime;

2)põhjendust;

3)esitaja nime ja kontaktandmeid.

 (5)Aukodaniku nimetuse omistamise otsustab volikogu valla aastapäevaks.

(6)Aukodanikule antakse aukodaniku märk ja tunnistus. Aukodaniku märgil on Kohtla valla vapi kujutis. Aukodanikule antav tunnistus on Kohtla valla vapiga olev raamitud dokument, millele kantakse aukodaniku ees- ja perekonnanimi, teenete kirjeldus, väljaandmise aluse ja kuupäev. Aukodaniku tunnistused numereeritakse vallavalitsuse poolt vastavalt väljaandmise järjekorrale. Tunnistusele kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku märgi ja tunnistuse annavad aukodanikule pidulikult kätte avalikul üritusel volikogu esimees ja /või vallavanem.

(7)Aukodaniku nimetuse omistamisega kaasneb ühekordne rahaline preemia, mille suuruse kinnitab igakordselt volikogu.

(8)Aukodaniku märgi kandmise õigus on ainult selle omanikul.

 (9)Aukodaniku märk ei kuulu asendamisele.