Kohtla vald - parima pangaga paik.

 Kohtla valla rahvaküsitluse 23. ja 24.aprillil 2017 läbiviimisel  elanike arvamuse väljaselgitamisel tuvastas rahvaküsitluskomisjon järgmist:

1.Kohtla valla hääleõiguslikke elanike nimekirja oli seisuga  23.04.2017 kantud 1270                 isikut.

 Küsitluse tulemused olid järgmised:

1.Küsitluses osalenute arv: 352   ehk   27,69   %

2.Kehtetud küsitluslehtede arv: -

3. Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila  ja Tudulinna valla   ühinemist  toetas 10  isikut, ehk  2,84  % arvamuse avaldajatest;

4. Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila  ja Tudulinna  valla ühinemist ei toetanud 342  isikut,  ehk 97,16  % arvamuse avaldajatest.

 

Komisjoni liikmete eriarvamusi ja komisjonile laekunud kaebusi ei esitatud.

 

 SUUR TÄNU KÕIKIDELE KÜSITLUSEST OSAVÕTNUTELE!