Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla valla 2012.a. hankeplaan

Kohtla valla 2013.a. hankeplaan

Kohtla valla hankeplaan 2014

Kohtla valla hankeplaan 2015

Kohtla valla hankeplaan 2016, muudatus, muudatus

2014.aastal läbiviidud hanked

*Lihtmenetlusega hange sõiduauto kasutusrendile võtmiseks

algatamisotsushankedokumendidhankemenetluse lõpetaminetulemuste hindamine

*Järve mõisa pargi rekonstrueerimine I etapp

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Peeri-Kabelimetsa tee rekonstrueerimine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Järve mõisa tall-tõllakuuri konstruktsioonide tugevdamise teostaja leidmine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Järve küla sadeveekanalisatsiooni projekteerimine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Geideri teenuse ostmine Kohta vallas 2014

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla tolmuvaba kattega teede auguremont 2014

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla kruusateede remondi 2014 teostaja leidmine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

 2015.a. läbiviidud hanked

*Kohtla valla teedel tolmuvaba kattega teede auguremont

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla kruusateede remont 2015

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla haljasalade ja parkide niitmine 2015

algatamisotsushankedokumendid

lisa 1lisa 2lisa 3lisa 4lisa 5lisa 6lisa 7lisa 8lisa 9lisa 10

hanketulemuste kinnitamine

*Kaasikaia küla tee pindamine

algatamisotsushankedokumendid

hanketulemuste kinnitamine 

Kohtla valla teede talihoole (2015-2016)

algatamisotsushanketulemuste kinnitamine