Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla valla 2012.a. hankeplaan

Kohtla valla 2013.a. hankeplaan

Kohtla valla hankeplaan 2014

Kohtla valla hankeplaan 2015

Kohtla valla hankeplaan 2016, muudatus, muudatus

Kohtla valla hankeplaan 2017

Hankeplaani 2017 muudatus

 

 2017.a. läbiviidud hanked

*Viitenumber 185329  Kohtla valla haljasalade ja parkide niitmistööd 2017

*Viitenumber 185352  Järve küla sademevete kanalisatsiooni rajamine

*Viitenumber 184826  Teehoiutööd

2014.aastal läbiviidud hanked

*Lihtmenetlusega hange sõiduauto kasutusrendile võtmiseks

algatamisotsushankedokumendidhankemenetluse lõpetaminetulemuste hindamine

*Järve mõisa pargi rekonstrueerimine I etapp

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Peeri-Kabelimetsa tee rekonstrueerimine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Järve mõisa tall-tõllakuuri konstruktsioonide tugevdamise teostaja leidmine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Järve küla sadeveekanalisatsiooni projekteerimine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Geideri teenuse ostmine Kohta vallas 2014

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla tolmuvaba kattega teede auguremont 2014

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla kruusateede remondi 2014 teostaja leidmine

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

 2015.a. läbiviidud hanked

*Kohtla valla teedel tolmuvaba kattega teede auguremont

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla kruusateede remont 2015

algatamisotsushankedokumendidtulemuste kinnitamine

*Kohtla valla haljasalade ja parkide niitmine 2015

algatamisotsushankedokumendid

lisa 1lisa 2lisa 3lisa 4lisa 5lisa 6lisa 7lisa 8lisa 9lisa 10

hanketulemuste kinnitamine

*Kaasikaia küla tee pindamine

algatamisotsushankedokumendid

hanketulemuste kinnitamine 

Kohtla valla teede talihoole (2015-2016)

algatamisotsushanketulemuste kinnitamine