Kohtla vald - parima pangaga paik.

Ametnike palgaandmed 2008

Ametnike palgaandmed 2009

Ametnike palgaandmed 2010

Ametnike palgaandmed 2011

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse §65 alusel avalikustatakse ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail ja ametniku põhipalk ja muuuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1.mail. 

Kohtla Vallavalitsuse palgajuhend.

Ametnike põhipalgad 2013

Ametnike palgaandmed 2013

Ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2014

Ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2015

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119, avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed http://avalikteenistus.ee/index.php?id=41596 avaliku teenistuse kesksel veebilehel.