Kohtla vald - parima pangaga paik.

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119, avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed http://avalikteenistus.ee/index.php?id=41596 avaliku teenistuse kesksel veebilehel.