Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla vallavalitsuse struktuur 1.jaanuarist 2017

Üldised valitsussektori teenused Ameti-ja töökoha nimetus   Täidetud ameti-või töökoha arv
 VALLAVALITSUS      
   vallavanem - Etti Kagarov   1,0 
  abivallavanem - Hillar Raag (ametijuhend   1,0 
   vallasekretär - Tiina Albi (ametijuhend)   1,0 
  finantsnõunik - Kaja Konsa (ametijuhend   1,0 
  registripidaja - Renna Purga (ametijuhend   1,0 
   koristaja - Tereza Grigorjeva   0,4 
 MAJANDUS      
  maanõunik - Aimi Oja (ametijuhend   1,0 
 KESKKONNAKAITSE      
  keskkonnanõunik - Margit Juuse (ametijuhend)   1,0 
   tööline - Lembit Juuse   0,5 
 VABAAEG, KULTUUR      
 Saka rahvamaja juhataja - Renna Nõmmiste   1,0 
   koristaja - Aadu Kukk   0,25 
   koristaja - Renna Nõmmiste   0,25 
       
 SOTSIAALNE KAITSE      
  sotsiaalnõunik - Tatjana Olesk (ametijuhend   1,0 
  lastekaitsespetsialist - Kersti Tammesaar (ametijuhend   1,0 
  avahooldustöötaja - Marje Vist    0,5 

 Valla hallatavad asutused

Saka raamatukogu -                               direktor - Anne Saatman                                                           0,5 

Järve Avatud Noortekeskus-                   juhataja Ainikki Seppar                                                          0,5

                                                            töötaja - Valentina Agejeva                                                                1,0 

                                                            koristaja - Tereza Grigorjeva                                                              0,6