Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla vallavalitsuse struktuur 1.jaanuarist 2016

Üldised valitsussektori teenused Ameti-ja töökoha nimetus Täidetud ameti-või töökoha arv
 VALLAVALITSUS    
   vallavanem - Etti Kagarov 1,0 
  abivallavanem - Hillar Raag (ametijuhend 1,0 
   vallasekretär - Tiina Albi (ametijuhend) 1,0 
  finantsnõunik - Kaja Konsa (ametijuhend 1,0 
  registripidaja - Renna Purga (ametijuhend 1,0 
   koristaja - Tereza Grigorjeva 0,4 
 MAJANDUS    
  maanõunik - Aimi Oja (ametijuhend 1,0 
 KESKKONNAKAITSE    
  keskkonnanõunik - Margit Juuse (ametijuhend) 1,0 
   tööline - Lembit Juuse 0,5 
 VABAAEG, KULTUUR    
 Saka rahvamaja juhataja - Renna Nõmmiste 1,0 
   koristaja - Aadu Kukk 0,25 
   koristaja - Renna Nõmmiste 0,25 
 Saka raamatukogu direktor - Anne Saatman  0,5 
 Noortekeskus töötaja - Valentina Agejeva  1,0 
  koristaja - Tereza Grigorjeva  0,6 
 SOTSIAALNE KAITSE    
  sotsiaalnõunik - Tatjana Olesk (ametijuhend 1,0 
  lastekaitsespetsialist - Kersti Tammesaar (ametijuhend 1,0 
  avahooldustöötaja - Marje Vist  0,5