Kohtla vald - parima pangaga paik.

Toila Vallavolikogu 1. koosseis, alates 21.10.2017  

Roland Peets rolandpeets@gmail.com
Tatjana Olesk
Jaak Pruunes  
Gert Tartlan  
Ruth Kerov  
Johannes Neiland  
Ulvi Luiksoo  
Signe Ilmjärv  
Ursi Joost  
Olesja Ojamäe  
Kalev Naur  
Mehis Astok  
Tiit Salvan  
Kalle Merilai  
Lea Rand  
Kirill Shevelev  

   Toila Vallavolikogu 1. koosseisu alatised komisjonid

 Revisjonikomisjon - seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesannete täitmine tööplaani alusel või volikogu ülesandel

esimees - Ulvi Luiksoo

aseesimees - Olesja Ojamäe

liikmed - Ursi Joost

Majanduskomisjon - eelarve, kohalike maksude, valla arengu (s.h. arengukavad), vallavara valitsemise, ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, ettevõtluse ja turismi küsimused, külade liikumine

esimees - Gert Tartlan

aseesimees - Etti Kagarov

liikmed - Mehis Astok, Roland Peets, Kirill Shevelev, Aivar Tamme, Hannes, Lumiste, Meelis Tint, Andra Pärnamäe, Anatoli Ikohainen

Sotsiaalkomisjon - sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused

esimees - Lea Rand

aseesimees - Ursi Joost

liikmed - Kalle Merilai, Jaak Pruunes, Krista Kool, Moonika Räitsak, Kersti Tammesaar

hariduskomisjon – hariduse (s.h. alus- ja huviharidus), kultuuri, spordi, laste- ja noorsootöö ning valla sümboolika küsimused

esimees - Kalev Naur

aseesimees - Tiit Salvan

liikmed Signe Ilmjärv, Ruth Kerov, Deivi Migaljov, Lea Rand, Johannes Neiland, Kaisa Pukk, Imbi Titto, Bruno Uustal, Andrus Kurs, Andrus Lehismets, Liivi Kingu, Arina Koppel, Olesja Ojamäe