Kohtla vald - parima pangaga paik.

Vallavolikogu koosseis alates oktoobrist 2013

Esimees: Arno Rossman           

Aseesimees: Toomas Nõmmiste

Liikmed:

Toomas Ilves

Guido Tellis

Ulvi Luiksoo

Marge Moor

Siiri Bunder

Svetlana Murašina

Riina Suuban

 

Volikogu alatised komisjonid

 sotsiaal- ja kultuurikomisjon

EsimeesRiina Suuban

Aseesimees: Marge Moor

Liikmed: Kersti Tammesaar, Tatjana Olesk, Kaja Niinlaup, Agne Niido, Renna Nõmmiste

 

majanduskomisjon

Esimees: Guido Tellis

AseesimeesUlvi Luiksoo

Liikmed: Toomas Ilves, Hannes Lumiste

 

eelarvekomisjon

EsimeesToomas Nõmmiste

AseesimeesArno Rossman

Liikmed: Etti Kagarov, Kaja Konsa, Toomas Ilves

 

revisjonikomisjon

Esimees: Svetlana Murašina

Liikmed: Siiri Bunder ja Marge Moor